Noorte kohtinguvägivalla ennetamine

Õppematerjal on valminud Eesti Seksuaaltervise Liidu ja Inimeseõpetuse Ühingu projektis "Vägivallaennetuse programmi "Expect Respect: Teen Abuse Toolkit" kohandamine ja koolipõhine rakendamine Eestis". Rahastaja: EV Siseministeerium. Vaata lisaks http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST%281%29.pdf.