Koolilaps liikluses (MNT)

Kooli ja koolieelse lasteasutuse ülesandeks on lastele teedel ja tänavatel ohutu liikluse õpetamine. Ohutu liiklemine eldab distsiplineeritust, arenenud enesekontrolli, pidurdusvõimet, tähelepanelikkust ja liiklusreeglite tundmist.