Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200

Piibel on ühtse eesti keele, kultuuri ja rahva kujunemise üks suuremaid mõjureid. Film jälgib eesti rahva kokkupuuteid Jumalasõnaga viimase 1000 aasta jooksul, katseid seda 17. sajandil eesi keelde tõlkida ning pärast esimest piiblitõlhet aastal 1739 selle erinevaid redaktsioone kuni kaasajani välja. Eraldi vaadeldakse Eesti Piibliseltsi arengut selle 200 tegevusaasta jooksul.