Ajumängud - 3

Kas meie nägemisväljas on kõik tõesti fookuses või keskendub meie aju sellele, mis meie ees toimub? Arvate, et teate, mis hetkel kõige tähtsam on? Arvake uuesti... Ajumängud ütlevad, mis on meie ajul fookuses.

rtmp://pjg.ee/flvplayback/mp4:ajumangud-2015-03.mp4