Helkur aitab (MNT 2009)

Eesti paikneb geograafiliselt piirkonnas, kus aasta vältel keskmisel pool ajast liikleme pimedas. Antud asjaolu peaks arvestama ka liiklejate õpetamisel ja liiklusharjumuste kujundamisel. Kahjuks näitab liiklusõnnetuste statistika, et aasta-aastalt jätkub trend kus paljud jalakäijad satuvad traagilistesse õnnetustesse just pimedas liigeldes ja seda eriti aasta viimastel kuudel.

Materjalid